Aktualności

Następne spotkanie
15/16 czerwca
w salkach na plebanii

Plik do pobrania

SŁOWA - KLUCZE

Jezus mówi do Ciebie przez EWANGELIĘ. Jest to przesłanie o miłości Boga Ojca, a jednocześnie konkretny pomysł na życie. Jeśli Go wysłuchasz, będziesz mógł/mogła odpowiedzieć w świadomy sposób i ukształtować swoje życie jako chrześcijańskie.

Bierzmowanie, jeden z siedmiu SAKRAMENTÓW, jest jedną z praktyk religijnych. Ma sens tylko wtedy, kiedy traktujesz je jako część swojej przynależności do KOŚCIOŁA. Wtedy stajesz się aktywnym członkiem wspólnoty i w niej spotykasz Boga.

Jezus wzywa wszystkich swoich uczniów, żeby byli Jego ŚWIADKAMI. Przygotowując się do bierzmowania, przygotowujesz się także do tego, żeby dzielić się swoją wiarą z innymi.

To wszystko jest możliwe dzięki działaniu DUCHA ŚWIĘTEGO. Kiedy zstąpił na Apostołów, umocnił ich wiarę, dał odwagę do głoszenia Ewangelii i zdolność gromadzenia Kościoła. Teraz Ciebie też chce obdarzyć swoją mocą.