Zasady

Bierzmowanie jest sakramentem dla osób, które chcą świadomie, dobrowolnie i odpowiedzialnie potwierdzić swoją wiarę, prowadzić życie według wartości chrześcijańskich i umocnić swoją więź z Kościołem Katolickim.

Zapisy

1. Do 10 września 2023, ale lepiej to zrobić przed wakacjami.

2. Tylko osobiście u ks. Rafała.

3. Kandydat może przyjść sam lub z rodzicem.

4. Przynosimy wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

5. W razie potrzeby do zgłoszenia dołączamy zgodę z parafii zamieszkania lub/i świadectwo chrztu.

6. Opłata 50 zł na materiały, pamiątki bierzmowania itp.

7. Ksiądz sprawdza znajomość podstawowych modlitw i tekstów katechizmowych.

Przebieg przygotowania

1. Przygotowanie obejmuje bieżący rok szkolny i dwa miesiące następnego.

2. Kandydaci uczestniczą w spotkaniach dwa razy w miesiącu.

3. Uczęszczają na lekcje religii w szkole. W wyznaczonym terminie przynoszą opinię katechety.

4. Uczestniczą w Mszy świętej w niedziele i święta oraz w wyznaczonych nabożeństwach. Potwierdzają swój udział przez podpisy w indeksie.
Uwaga! W kościele w Karczewie przez cały okres przygotowania kandydaci uczestniczą w Mszach świętych i nabożeństwach w głównej lub bocznej nawie (nie na zewnątrz kościoła, nie w przedsionku, nie w tylnych kaplicach).

5. Przed przyjęciem bierzmowania każdy kandydat odbywa indywidualną rozmowę z księdzem na tematy związane z wiarą, bierzmowaniem i przygotowaniem do niego.

Nieobecność na spotkaniu

Po opuszczonym spotkaniu kandydat otrzymuje materiały w formie elektronicznej (link wysłany SMS-em) i jest zobowiązany zapoznać się z nimi samodzielnie. Ksiądz może sprawdzić znajomość tych treści na następnym spotkaniu.

Nieobecności się nie usprawiedliwia. Można mieć trzy nieobecności niezależnie od powodów. Czwarta nieobecność powoduje konieczność uzupełnienia formacji z następnym rocznikiem kandydatów i przesunięcie bierzmowania o rok.

Konsekwencje łamania zasad

W przypadku nieodpowiedniego zachowania na spotkaniu kandydat zostaje wyproszony przez osobę prowadzącą. Liczy się to jako nieobecność.

Poważne naruszenie zasad (np. zaniedbywanie praktyk religijnych, nieodpowiednie zachowanie w kościele, głoszenie poglądów sprzecznych z wiarą) skutkuje przedłużeniem przygotowania o rok.

Świadek bierzmowania

1. Osoba wierząca i praktykująca, która sama już przyjęła bierzmowanie.

2. Ukończone 16 lat.

3. Nie może to być rodzic kandydata.

4. Zaleca się, żeby świadkiem był rodzic chrzestny kandydata.

5. Zaleca się, żeby była to osoba tej samej płci co kandydat.

6. Jeśli mieszka poza naszą parafią, musi dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania, że może pełnić funkcję świadka.

Patron

1. Zaleca się zachowanie imienia z chrztu i niewybieranie innego świętego na patrona bierzmowania. Chyba że imię z chrztu nie jest związane z żadnym świętym.

2. Jeśli wybieramy patrona, to takiego, który będzie dla bierzmowanego wzorem w życiu chrześcijańskim.

3. W każdym razie należy mieć podstawową wiedzę o swoim patronie, jego życiu i przesłaniu.

Święte kobiety

Święci mężczyźni