7. Kościół – grupki (16/17.12)

1. Przeczytaj

fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym, jaki pomysł na Kościół miał Pan Jezus:

Ustanowienie Dwunastu (Mk 3, 13-19)

Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Modlitwa o jedność Kościoła (J 17, 1.20-21)

Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, (…) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.

Rola Kościoła (Mt 18, 15-20)

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Nakaz misyjny (Mt 28, 19-20)

[Jezus powiedział do Apostołów:] «Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Pierwsi chrześcijanie (Dz 2, 41-47)

Ci, którzy przyjęli naukę Piotra, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

2. Wnioski

Z tych i innych fragmentów wynika, że Jezusowi zależało na istnieniu Kościoła:

– żebyśmy mogli wspierać się w wierze i tę wiarę sobie przekazywać;

– żebyśmy mogli rozgłaszać naukę Jezusa wspólnie, w zorganizowany sposób;

– żebyśmy mogli korzystać z sakramentów, które Jezus ustanowił;

– żebyśmy mogli wspólnie działać dobroczynnie – i w ten sposób pokazywać innym dobroć Boga;

– żebyśmy mogli wspólnie się modlić i uczyć modlitwy;

– żeby miał kto wyjaśniać, jakie jest przesłanie Jezusa i interpretować Pismo Święte z autorytetu samego Jezusa;

– żeby chrześcijanie wspólnie zmieniali świat na lepsze.

3. Zastanów się:

  • Jakie jeszcze cele Pan Jezus postawił Kościołowi?
    Bo przecież nie wszystko da się streścić w siedmiu myślnikach.
  • Czy i w jakim stopniu Kościół wypełnia te cele?
    Kościół istnieje już 2000 lat. Przez ten czas zmienia się. Realizuje swoje zadania raz lepiej, raz gorzej. Raz skupia się na jednej rzeczy, raz na innej. Mamy się starać dostosowywać działanie Kościoła do zmiennych potrzeb. A jednocześnie podstawowe cele będą zawsze takie same.
  • Które z tych celów Kościoła Ty realizujesz?
    Przecież też jesteś częścią Kościoła!

4. Posłuchaj

fragmentu kazania ks. Piotra Pawlukiewicza.

Przynajmniej 10 minut od zaznaczonego fragmentu: 4:26 – 14:16

A jak Ci się będzie chciało, to przesłuchaj całość.

5. Pomódl się

za Kościół, którego jesteś częścią. O Mądrość dla papieża i biskupów, o gorliwość i umiejętności dla księży, o wierność dla wszystkich katolików, o umocnienie w wierze dla wątpiących itd.

Własnymi słowami albo odmów np. jedną dziesiątkę różańca.

Potwierdzenie

Skoro dotarłeś(aś) do końca, to proszę, daj mi znać, że zapoznałeś(aś) się z tymi materiałami. Napisz maila na adres: bierzmowanie.parafiakarczew@gmail.com.

Możesz dodać coś od siebie, np. czy Ci się podobało. Ale wystarczy sama informacja: “przeczytałem(am) materiały ze spotkania 7”.

Zrób to szczególnie jeśli nie było Cię na spotkaniu i czytasz te materiały dla zaliczenia tematu.