Katarzyna

katarzyna

Św. Katarzyna ze Sieny

1347 – 1380
doktor Kościoła, patronka Europy

Mimo że nie umiała nawet pisać, posiadała niezwykłą mądrość. Dyktowała rozprawy teologiczne i prowadziła korespondencję z takimi osobami jak królowie, a nawet papież. Wpłynęła na historię chrześcijaństwa i jest zaliczana do doktorów Kościoła. Zadziwia to szczególnie, jeśli uświadomimy sobie, jaka była pozycja społeczna kobiet w jej czasach.

Początki też nie były łatwe. Jej matka nie chciała się zgodzić, żeby wstąpiła do zakonu, a nawet utrudniała jej praktyki religijne. Katarzyna nie zniechęcała się. Już w dzieciństwie złożyła prywatny ślub czystości i łączyła obowiązki domowe (24 rodzeństwa!) z pomocą biednym oraz głębokim życiem modlitewnym.