Św. Matka Teresa z Kalkuty

1910 – 1997
siostra zakonna

Nie wystarczyło jej pomaganie ubogim. Chciała iść do najbiedniejszych z biednych. W Kalkucie zetknęła się z ogromną nędzą: trędowatymi umierającymi na ulicach bez żadnej pomocy. Opuściła swój zakon, żeby założyć nowy – Misjonarek Miłości. Jej wiara, pokora, mądrość i miłość do ubogich tak bardzo pociągały innych, że w chwili jej śmierci zgromadzenie liczyło ponad 5000 sióstr zakonnych w ponad 100 krajach.

Jest też dobrą patronką dla ludzi mających trudności w wierze. Przez dużą część życia czuła się daleko od Boga. A mimo to trwała w modlitwie i wszystko robiła z miłości do Chrystusa.