Najświętsza Maryja Panna

Matka Boża, Matka Kościoła, Niepokalana

Czcimy Ją nie tylko jako Matkę Jezusa, ale również Jego najlepszą uczennicę i naśladowczynię. Jako osoba najbliższa Jezusowi w Jego ziemskim życiu, może najskuteczniej pomóc zbliżyć się do Niego.

Jest niepokalana – wolna od jakiegokolwiek grzechu, więc jest świetnym przykładem wolności i wzorem człowieczeństwa, które nie jest zepsute przez zło.

Jej biblijny opis promieniuje skromnością, mądrością, wytrwałością i niezachwianym zaufaniem wobec Boga.