monika

Św. Monika

331 – 387
żona i matka

Jest wzorem wytrwałości. Jej mąż był człowiekiem niewierzącym, porywczym, o trudnym charakterze. Monika przez swoją modlitwę, a także dobroć i łagodność sprawiła, że przed śmiercią się nawrócił.

Podobnie jej syn Augustyn. Prowadził bardzo grzeszny, rozwiązły tryb życia, ale z czasem się nawrócił. Został nie tylko gorliwym chrześcijaninem, ale też biskupem i świętym, jednym z największych myślicieli w historii Kościoła.