admin

admin

Edyta

Żydówka, ateistka, profesor filozofii, zakonnica, mistyczka, męczennica w Auschwitz, doktor Kościoła, patronka Europy - w jednej osobie.

Teresa

Kobieta, która stała się symbolem dobroczynności. Porwała tysiące ludzi do wspólnej pracy na rzecz najbiedniejszych. A wszystko dla Jezusa.

Urszula

Poliglotka, która potrafiła znaleźć wspólny język i z bezdomnymi, i z elitą. Patriotka pracująca z młodzieżą. Apostołka uśmiechu.

Katarzyna

Nie umiała pisać, ale prowadziła korespondencję z papieżem i mówiła mu, co ma robić. Dziś jest patronką Europy.

Joanna

Potrafiła łączyć karierę zawodową ze szczęściem rodzinnym i głęboką wiarą. Oddała życie za swoje nienarodzone dziecko.

3. Bóg – grupki (14/15.10)

PUNKT WYJŚCIA Zadaniem spotkań w grupach jest rozwinięcie tematu ze spotkania ogólnego – w formie warsztatu, rozmowy itp. Na poprzednim spotkaniu była mowa o wierze w Boga. Główne myśli, na które zwracałem uwagę, można wypunktować tak:1. Warto wracać do pytania, dlaczego…